آدام اولئاریوس مترجمی بود که گلستان شیخ شیراز سعدی را به آلمانی برگرداند این اثر به سال 1660 اولین کتاب فارسی زبان بود که چاپ شد.


محل نگهداری این اثر در کتابخانه ملی ایران است. عکس از محی الدین قنبری، 16 تیر 1401.