یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

درباره دین و فرهنگ: برای آگاهی، برای بهی

یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

درباره دین و فرهنگ: برای آگاهی، برای بهی

سلام خوش آمدید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کرامت تراشی» ثبت شده است

بیش از 100 سال است که گروهی از مسیحیان در آمریکا به استناد آیه ای از انجیل سلوکی در پیش گرفته اند و نشانه عنایت پدر آسمانی را آزمون و کرامتی می دانند که می توانند مارهایی سمی را به دست بگیرند و از زهرشان به ویژه سم های نوشیدنی امان داشته باشند. در آیه هایی که در انجیل مرقس آمده است به برخاستن عیسای مسیح پس از یک هفته از گور پرداخته و بر انکار کننده ها و شک ورزان به بازگشت او طعنه می زند که چرا بازگشتش را باور نداشته اند و پس از مریم مجدلیه، یازده تن از مخاطبان خود را چنین توصیف می کند:


آن کس که ایمان آورد و تعمید یابد، نجات خواهد یافت: آن کس که ایمان نیاورد محکوم خواهد گشت. و این نشانه ها همراه کسانی خواهد بود که ایمان آورده اند:
  • به نام من دیوها را دفع خواهند کرد
  • به زبانهای تازه سخن خواهند گفت
  • مارها را خواهند گرفت و اگر زهری بنوشند، ایشان را گزندی نخواهد رسید
  • بر رنجوران دست خواهند نهاد و آنان شفا خواهند یافت. (انجیل مَرقُس، باب 16، 16_18)