یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

برای آگاهی، برای بهی

یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

برای آگاهی، برای بهی

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

۱۷
بهمن

سعادت و خوشبختی چیست و نظریه های سعادت چه می گویند؟ این همه تلاش و کوشش برای خوشبختی بشر معطوف به چه چیزهایی بوده است؟ کتاب سعادت از نشر ققنوس که مدخلی از دانشنامه استنفورد است را خواندم. به نظرم آمد ارزش خلاصه کردن دارد. چکیده ای از آن را اینجا برای شما می گذارم شاید که برای سعادتتان مساعدتی شده باشد. 
💫 علم سعادت: 
دن هیبورن

اول اینکه کتاب آمده از دو رویکرد فلسفی و روانشناختی به مفهوم سعادت پرداخته و حوزه فرد و اجتماع را مورد توجه قرار داده و گفته که فلاسفه یکی از دو مورد زیر را موضوع کار خود قرار می دهند: