یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

درباره دین و فرهنگ: برای آگاهی، برای بهی

یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

درباره دین و فرهنگ: برای آگاهی، برای بهی

سلام خوش آمدید

اعتراض های اخیر در جامعه تنها متعلق به نسل جوانان نبود و نیست و شکافهایی دیرین در جامعه ما بر محور جنسیت، نابرابری های اقتصادی، عقیدتی و گاه مالکیتی و مسائلی حل نشده از بنیاد های زندگی همچون راهبردی پایدار در پیوند با دیگر دولت ها و مسئله اتمی یا مسائل محیط زیستی هر از گاهی سر باز می کند و از دهانه اجتماع، گدازه هایی از جوشهای زده شده که همان انسانها و سرمایه هایشان است سرریز می کند و می سوزد. این بار جوانان بیشتر سوختند و نام و یادشان بر سر زبانها افتاد و صحبت از آن شد که اینها چگونه اند و چه فرق هایی با ایرانیان پیشین دارند؟ گویی نسلی ناشناخته پیش روی حکومت و نسل های پیش ظهور کرده است. برخی بر آن شدند که این ویژگی ها را برشمرند و گفتارهایی در این باره دیده شد. این فهرست فرضیه هایی در ویژگی و امتیاز این نسل جوان از ایرانیان با نسل های پیشین برمی شمرد:

ویژگی اول:

 سطح مشارکتشان از نسل های پیشین بیشتر است. آنها به گونه ای مشهود در خواسته هایشان فعال اند و بخش خاکستری نازک تری دارند.


ویژگی دوم:

 اندازه همدلی و حمایت اجتماعی شان از نسل های پیش بیشتر است. خود را از دیگری جدا می دانند اما در حمایت از دیگری چنانکه هست می کوشند. گویی آنان این شعار را پذیرفته اند که: امروز چلچله من فردا چلچه تو! و می دانند اگر کسی جلوی آن بودن کسی دیگر را بگیرد دیری نمی پاید که سراغ آنان نیز خواهد آمد.


ویژگی سوم:

 زندگی خواه اند و به قناعت و اندک بسندگی کمتری دارند.


ویژگی چهارم:

 در گفتار و کردار بدون تعارف و لکنت و مجامله رفتار می کنند و صریح و شفاف و زلال اند.


ویژگی پنجم:

 زمان و بهره وری برایشان مهم است و تا قیامت و دوره های دور و دراز صبر نمی کنند.


ویژگی ششم:

 فراسوی نیک و بد زیسته اند  و نیچه وار فارغ از کلیشه ها رفتار می کنند.


ویژگی هفتم:

 فراجنسیتی رفتار می کنند و دیوارهای تمایز جنسیتی بینشان وجود ندارد.


ویژگی هشتم:

 بی پروا، زلال یا همچون حقیقتی برهنه اند.


ویژگی نهم:

 این نسل اپیزودیک، در لحظه و اهل زندگی در زمان حال و ایستگاه قطارند. باکی از زندگی کولی وار ندارند.


ویژگی دهم:

 نسبت به نسل های پیش مسئولیت پذیری بیشتری دارند اما به هر چیزی هم نمی پردازند.


ویژگی یازدهم:

 اینها اهل جنگ و مبارزه اند گویی این جمله را از گوته شنیده باشند که زندگی شایسته کسانی است که در راه آن پیکار می کنند؛» اما این را تا جایی پیش می برند که گویی اصل زندگی برای پیکار کردن است.


ویژگی دوازدهم:

 شبکه های دوستان بین آنها گسترده تر از شجره های خاندان است و اثربخشی دارد.


ویژگی سیزدهم:

 آرام تر، متین تر و پایدارترند.


ویژگی چهاردهم:
 با وجود آموزش ایده آلیستی دستگاه آموزش پرورش جمهوری اسلامی، این نسل بیشتر عینی گرا هستند و کمتر درگیر بحثهای ایده آلیستی و انتزاعی می شوند.

ویژگی پانزدهم:
این نسل ها جهان وطن اند. متاسفانه این جهان وطنی را بیشتر در دنیای نت تجربه کرده اند و از دنیای واقعی کمتر بهره دارند. شاید فقر و نداشتن سرمایه در این امر نقش داشته است اگر نه توان و نگاه زندگی جهانی را دارند.

ویژگی شانزدهم:
زندگی ارتباطی آنها در اینترنت با دوستانشان در همان گستره جهانی برایشان به اندازه اندام بدنشان مهم است و به عبارتی اگر کسی دامنه ارتباطی آنها را محدود کند گویی زندگی اینها را تهدید کرده است. من بر این گمانم تهدید به گرفتن اینترنت از این جوان ها در سالهای اخیر در سیاسی شدن نسلی که اغلبشان از الفبای سیاست چیزی نمی دانند بسیار موثر بوده است.

ویژگی هفدهم:
خودگردانی و خودمختاری در این نسل جدید ایرانی بیش از هر زمانی است و آنها کمتر به بزرگترها و ارزش هایی بیرون از خود وابسته و مقیداند.

ویژگی هجدهم:
برای خودشان احترام زائد الوصفی قائل اند. اگر کوچکترین توهین یا تحقیری به آنها بشود واکنشی بیش از نسل های پیش دارند و گویی سرکوب نشدن و تو سری خور نبودن در آنها کرامت انسانی شان را پایدار کرده است.

ویژگی نوزدهم:
بی ریاترند و متظاهر نیستند. آنها مجالی برای آنکه خودشان باشند داشته اند و نیازی به پنهان کاری نداشته اند.

ویژگی بیستم:
بهره آنان از احساس و هیجان ها بیشتر است. بغل کردن و بوسیدن و تنانگی نزد آنان رواج بیشتری دارد.

ویژگی بیست و  یکم:
این نسل از فرهنگ نوشتاری و زبان فارسی فاصله بیشتری دارد و با فرهنگ دیجیتال آشنا است و زبان متفاوتی پیدا کرده است.

ویژگی بیست و دوم:
دارای فرهنگ بدن جهانی با آویزه ها و متعلقاتی به پوشش و بدن خود است و گویی خود را رها از هر پیوندی با هویتی مشخص نشان می هد.


من این موارد را از تجربه زیسته خودم با دانشجویان و گفتگوهایی که با آنها داشتم نوشتم. برای راستی سنجی و دقت بیشتر در این موارد باید کارهایی تجربی در روانشناسی اجتماعی انجام شود. چنانچه شما هم ویژگی ای به نظرتان می رسد که درباره این نسل جوان ها بگویید پیامتان را بیفزایید و چنانچه در این میان با برخی از ویژگی های یاد شده همراه نیستید استدلال و شواهدی برای آن یاد کنید.


نظرات (۴)

 • عفت حسینی
 • با سلام.

   

  علیرغم مورد هفدهم، من معتقدم اگر چه این در قیاسِ با نسل شما ممکن است بهبود یافته باشد (که عنوان متن شما نیز همین است) من و نسل من اتفاقا از "بلاتکلیفی مزمنی" رنج می بریم.

  انگار با وجود اینکه پای من می رود که در راهی که خود می پسندم گذاشته شود همچنان نگران عقوبت گذشتگان هستم.

  مبادا کسی به من یک "چرایی" پر از مفهوم "انکار" بگوید.

  مبادا کسی بگوید غلط کردی ، غلط رفتی و من ناگزیر شوم مسئولیت کارم را بر عهده بگیرم؛ مبادا چیزی بیاموزم💔

  ما از عدم وابستگی به بی قیدی کشیده شده ایم.

  لاابالیگری کیش ما است!

  گویی تنها در قید و بندِ بی قیدی هستیم!

   

 • عفت حسینی
 • در کنار ویژگی هایی که از جوانان این زمان برشمردید ، می خواهم بگویم نورستگانِ پیشین حامل خصایصی بودند که ما امروزه از آنها فارغ شده ایم و یا نقش محوی از آن را مشاهده می کنیم.

  نسل شما شرایطی را فراهم کرده که چنین فرزندانی_ با چنان ویژگی هایی که نام بردید_ از آن برآمده اند.

  آنها که خود آسیب دیدند ولی کمتر آسیب زدند.

  آنها که خود شنیده نشدند ولی شنوا بودند.

  آنها که خود دشواری دیدند و آسایش بخشیدند.

   

  ادب و احترامی که نسل شما داشت را امروزه ما نداریم. 

   

   

  نسل شما خیلی کوشاتر بودند.

  ما تلاش بر این داریم که کمتر متحمل سختی ها باشیم و از این رو خود را برای خود و دیگری بی فایده می بینیم(زندگی معناداری خود را در همه امکانات و آسایش امروز برای ما از دست داده)

   

  نسل شما ارتباط قوی تری با طبیعت داشت و طبیعت نیز.

  ما خیلی بی ملاحظگی می کنیم. جدای از آسیبی که به آن وارد می آوریم اولین کاری که در مواجهه با زیبایی ها می کنیم این است که از زوایای مختلف از آن عکس می گیریم ولی به ندرت از زوایای مختلف به آن نگاه می کنیم،از آن لذت می بریم و در آن لحظه عمیقا احساس قدردانی می کنیم.

   

  ما وسایل ارتباطی پیشرفته تری را تجربه می کنیم ولی کیفیت ارتباطاتمان تنزل پیدا کرده.

  درود به شما ، وقت بخیر ، سپاس از توجه و دقت شما به این نسل نادیده شده اما میخوام وضعیف موجود گفته های شما را مطرح و به سمت شرایط مطلوب این نظرها حرکت کنم .

   در گفته های نامبرده شما ، نوعی امیدواری را مشاهده کردم که شاید موجب شود نسل مرا به جلو حرکت دهد و به عبارتی به چیزی که هستیم ، تداوم و استمرار ببخشد و به عبارتی ، من نوعی خوش‌بینی می بینم که مقدار قابل توجهی از واقعیت دور شده و البته عرض کنم این نوع نگاه من و شاید منتقد قبلی ، به نوعی سوگیری و جهت گیری دارد که حداقل در ارتباط با خودم ، منشأ آنرا میدانم چیست .

  بپردازم به نقد ، استادی به من گفت که شما دانشجویان ، به عبارتی یتیم و فاقد همراه و راهنما هستید ، زمانیکه به آن فکر می اندیشم ، مرا آزار میدهد اما فهمیدم که جامعه ی دانشجویی ، بیشتر از آنچه که به نظر می‌رسید از هم دور شده ، ما دانشجوها ، قدمی کوچک برای نزدیک شدن به یکدیگر را بر نمی داریم ، موسیقی ها ، ادبیات و نگاه های اکثر ما ( دانشجویان ) سطحی شده ، حتی می شود در نوع موسیقی ، نگاه ما به عشق ، زندگی ، تعهد و اخلاق مشاهده کرد و سواد سیاسی هم و از همه مهمتر ، فرهنگ بحث و تبادل نظر و تلاش برای توافق را نداریم که در بحث های آزاد کلاسی کاملا محسوس بود ، گله و نقد زیاد هست با این حال ، بقیه را نمی دانم اما من از خود بیرون آمدم و با انسان در ارتباط هستم ، چون به نظر من انسان بودن هنری است آموختنی و انسان بر خلاف حیوانات ،  اول بوجود می آید و بعد ماهیت آن شکل می گیرد و در آخر ، دوباره میخواهم این مساله را مطرح کنم : نسل من ، بسیار بسیار سطحی به مسائل نگاه می کند و آنقدر آشکار هست که می‌توانید در اکثریت ما مشاهده کنید ، به نوعی به آدم ها به چشم کالا نگاه می‌کنند و اطلاع ندارند که همه ی انسان ، همه ی انسان حرمت دارند و عمق .

  با سپاس از دادن آزادی به من و ما .

  متن بسیار جالبی بود و میشه این رو اضافه کرد: که نسل امروز از نسل دهه ۵۰ و ۶۰ بیشتر لیاقت آزادی رو داره چون هزینه آزادی رو داره پرداخت میکنه ,,,و چه غرور انگیزه دیدن این همه شجاعت 

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی