روز یکشنبه 11 خرداد 1393، هتل لاله­ در تهران میزبانی برای برگزاری همایش بین المللی «عرفان اسلامی: نظر و عمل» بود. گزارشی از برخی از سخنرانیهای این همایش که به نظرم دارای نکاتی سودمند است را به تدریج در این جا خواهید دید. نخستین بخش، سخنرانی استاد گرامی جناب آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی است که بر بخش نظر و پشتوانه بودن آن برای درستی عمل تأکید داشتند و دیگر آنکه سرسپردگی و تسلیم انسان را به انسانی دیگر بی هیچ نظر و فکری را مورد انتقاد خود قرار می دادند.

دریافت فایل متنی دکتر دینانی در همایش عرفان اسلامی نظر و عمل 1393


در اواخر صحبت ایشان که به نسبت با سخنران دیگر چندان هم طولانی نشده بود تذکری به استاد داده شد که وقتشان رو به اتمام است. استاد پرسیدند که وقت تمام است؟ یکی از اساتید کشور لبنان گفتند که انتها! استاد هم رو به شنوندگان گفتند که اینها عربند، تعارف ندارند. انتها وقتنا! و آمدند پایین و رفتند!!