بارها دوستان خواسته اند با نام عرفان پژوهان آشنا شوند؛ نام برخی از اهل تحقیق و تدقیق را که عمر در پای دانش صرف کرده اند برای بررسی و استفاده از آثارشان یاد می کنم؛ شاید که سودآفرین باشد:

      -         ابوالفضل محمودی

   --      -         احمد طاهری عراقی 

-         احمد مجاهد

-         احمد منزوی

-         اصغر دادبه

-         ایرج افشار

-         آرش نراقی

-         آن ماری شیمل

-         بابک عالیخانی

-         بدیع الزمان فروزانفر

-         بهاء الدین خرمشاهی

-         پل نویا

-         توشیهیکو ایزوتسو

-         تیتوس بورکهارت

-         جلال الدین همایی

-         جلال ستاری

-         جمشید آزادگان

-         حسن حسن زاده آملی

-         حسین نصر

-         داریوش شایگان

-         ذبیح الله صفا

-         رنه گنون

-         سعید نفیسی

-         سید جعفر سجادی

-         سید جلال الدین آشتیانی

-         سید صادق گوهرین

-         سید محمدحسین طباطبایی (علامه)

-         شهرام پازوکی

-         صمد موحد

-         ضیاء الدین سجادی

-         عبدالحسین زرین کوب

-         عبدالکریم سروش

-         عبدالله جوادی آملی

-         عبدالله نورانی

-         عفیف عسیران

-         علیرضا ذکاوتی قراگزلو

-         غلامحسین ابراهیمی دینانی

-         غلامحسین رضانژاد (نوشین)

-         غلامرضا اعوانی

-         فاطمه لاجوردی

-         فریتس مایر

-         قاسم کاکایی

-         کریم زمانی

-         لویی ماسینیون

-         لوئیس برنارد

-         مارتین لینگز

-         محمد خواجوی

-         محمد قزوینی (علامه)

-         محمد محمدی

-         محمدرضا شفیعی کدکنی

-         مصطفی کامل الشیبی

-         مصطفی ملکیان

-         منوچهر صدوقی سها

-         میرچا الیاده

-         نجفقلی حبیبی

-         نجیب مایل هروی

-         نصر الله پورجوادی

-         ویلیام چیتیک

-         هادی وکیلی

-         هانری کربن

-         هلموت ریتر

-         یحیی یثربی

واجب است که علاقمندان و متتبعان مقولات باطنی تا آنجا که می توانند آثار این مردم دانشی را بخوانند یا دست کم تورق کنند و از نظر دور ندارند.