یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

درباره دین و فرهنگ: برای آگاهی، برای بهی

یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

درباره دین و فرهنگ: برای آگاهی، برای بهی

سلام خوش آمدید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صدوقی سها» ثبت شده است


دیشب محضر مصفای استاد منوچهر صدوقی سها بودیم؛ به بهانه مشاعر گعده کرده بودند از مجمع اضداد و به صافی و صفایشان چیزی جز دوستی نبود. صحبت از آقا سید ابراهیم حسینی (نیزه ای) و آقا جعفر مجتهدی و شیخ محمود حلبی و میرزا مهدی اصفهانی هم بود- درود خدا و خرد بر همه ایشان.

     آدم وقتی به بزرگان می رسد خجالت می کشد. من استاد سها را خیلی دوست دارم؛ گنجینه ی اهل معرفت است - سایه اش بر سر اهل حق برقرار.

پیوند زیر را چنانچه ملاحظه بفرمایید با استاد آشنا خواهید شد:

http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=251:1389-12-04-12-56-11&catid=15:mag-11&Itemid=24